Kierownictwo studiów

Kierownictwo Programu Master of Lean HealthCare Management  tworzą eksperci w obszarze ochrony zdrowia . Wykładowca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i twórca marki Lean w medycynie posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania własnej wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

Kierownik

mgr Grzegorz Koczor

Twórca marki Lean w Medycynie. Ukończył studia z zarządzania projektami na WSB- NLU w Nowym Sączu oraz z biotechnologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kompetencje menedżerskie zdobywał podczas studiów podyplomowych Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz MBA w Ochronie Zdrowia na WSB NLU w Nowym Sączu.

Dziś jest ekspertem oraz coachem specjalizującym się w zagadnieniach z obszaru przywództwa i metodyki Lean w ochronie zdrowia. Od kilku lat pomaga przedsiębiorstwom przejść na wyższy poziom zarządzania. Zasłynął jako inicjator rozwiązań biznesowych podnoszących efektywność i innowacyjność firm, opartych na indywidualnym podejściu do ich strategii. Prowadzi warsztaty rozwoju dla managerów przedsiębiorstw medycznych. Jest organizatorem konferencji Lean w Medycynie, prelegentem, a także autorem licznych publikacji w tym książki pt. „Lean w medycynie”.

W jego portfolio znaleźć można marki z sektora medycznego, produkcyjnego jak i usługowego takie jak: Medicover sp. z o.o., Medicover Stomatologia sp. z o.o., EMC Instytut Medyczny S.A., Biogen S.A., Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Medyczne Damiana sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu, Szpital Geriatryczny w Katowicach, Scanmed S.A. , Nu-Med. Grupa S.A., Iglotex S.A., Kompania Piwowarska, Inwido Production sp. z.o.o., Europejski Fundusz Leasingowy S.A.,Somfy Sp. z o.o.

dr Lilla Pawlik – Sobecka

Kierownik

Dr nauk medycznych, absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu „Organizacji i zarządzania zakładem opieki zdrowotnej” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych „Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego”.

Diagnosta laboratoryjny, członkini Zarządu Głównego oraz wieloletnia Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki
Laboratoryjnej. Adiunkt naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, zaangażowana w rozwój i podnoszenie jakości kształcenia,
autorka wielu prac naukowych z zakresu nauk medycznych oraz zarządzania jakością w placówkach ochrony zdrowia.

Wieloletni kierownik medycznego laboratorium diagnostycznego DIALAB, laboratorium genetycznego Rex Company Sp. z o.o. oraz kierownik laboratorium badawczo-rozwojowego w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. Dr Lilla Pawlik-Sobecka kierowała jednostką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i utworzyła w jego strukturach diagnostyczne laboratorium naukowo-dydaktyczne, którego zadaniem było prowadzenie w nowatorski sposób procesu dydaktycznego.