Program

Studia podyplomowe „Master of Lean Healthcare Managementto wyspecjalizowany program studiów podyplomowych dla osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania w sferze opieki zdrowotnej z wykorzystaniem koncepcji Lean Management. Studia podyplomowe „Master of Lean Healthcare Management” oparte zostały na unikalnym, interdyscyplinarnym programie, który łączy w sobie najlepsze praktyki zarządzania, metodyki Lean Management oraz umiejętności związanych z opieką zdrowotną.

Studia podyplomowe są dedykowane do szerokiego grona pracowników sektora opieki zdrowotnej m.in.:

 • lekarzy,
 • lekarzy dentystów,
 • ratowników medycznych,
 • pielęgniarek,
 • farmaceutów,
 • diagnostów laboratoryjnych,
 • kierowników obszaru administracyjnego (tj. np. Działu Personalnego, Księgowości),
 • pełnomocników ds. jakości,
 • menedżerów szpitali,
 • dyrektorów,
 • innych specjalistów, którzy chcieliby doskonalić procesy i zwiększać efektywność w swoich obszarach jednostkach.

Studia te przyniosą wiele korzyści dla uczestników, którzy je ukończą, najważniejsze z nich to m.in.:

 • zwiększenie wiedzy o Lean Management i zastosowaniu go w opiece zdrowotnej,
 • nauczenie się jak eliminować marnotrawstwo oraz jak poprawiać przepływ pracy,
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy jak tworzyć kulturę ciągłego doskonalenia.

Dodatkowo uczestnicy studiów podyplomowych zdobędą praktyczne umiejętności, które pomogą im wprowadzić i zarządzać zmianami w ich organizacjach, a także będą potrafili lepiej rozumieć i analizować dane, aby podejmować świadome decyzje.

Po ukończeniu tych studiów, absolwenci będą mogli wprowadzać i monitorować procesy oparte na Lean w swoich placówkach medycznych, co przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentem, zwiększenia efektywności i redukcji kosztów.

Podsumowując ukończenie studiów podyplomowych „Master of Lean Healthcare Management” pomoże pracownikom sektora ochrony zdrowia nabyć nowe umiejętności i wiedzę, która przyczyni się do doskonalenia standardów opieki zdrowotnej i zarządzania placówkami służby zdrowia.