Wykładowcy

Kadra dydaktyczna to zespół osób o szerokich umiejętnościach, zdobywanych przez lata współpracy z organizacjami reprezentującymi sektor medyczny, usługowy i produkcyjny. Doświadczeni menagerowie lean managementu, twórcy marki lean w medycynie, eksperci w Ochronie Zdrowia jak również znani i cenieni specjaliści z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

dr Lilla Pawlik – Sobecka

Dr nauk medycznych, absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu „Organizacji i zarządzania zakładem opieki zdrowotnej” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych „Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego”. Diagnosta laboratoryjny, członkini Zarządu Głównego oraz wieloletnia Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Adiunkt naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, zaangażowana w rozwój i podnoszenie jakości kształcenia, autorka wielu prac naukowych z zakresu nauk medycznych oraz zarządzania jakością w placówkach ochrony zdrowia.
Wieloletni kierownik medycznego laboratorium diagnostycznego DIALAB, laboratorium genetycznego Rex Company Sp. z o.o. oraz kierownik laboratorium badawczo-rozwojowego w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. Dr Lilla Pawlik-Sobecka kierowała jednostką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i utworzyła w jego strukturach diagnostyczne laboratorium naukowo-dydaktyczne, którego zadaniem było prowadzenie w nowatorski sposób procesu dydaktycznego.

mgr Grzegorz Koczor

Twórca marki Lean w Medycynie. Ukończył studia z zarządzania projektami na WSB- NLU w Nowym Sączu oraz z biotechnologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kompetencje menedżerskie zdobywał podczas studiów podyplomowych Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz MBA w Ochronie Zdrowia na WSB NLU w Nowym Sączu.
Dziś jest ekspertem oraz coachem specjalizującym się w zagadnieniach z obszaru przywództwa i metodyki Lean w ochronie zdrowia. Od kilku lat pomaga przedsiębiorstwom przejść na wyższy poziom zarządzania. Zasłynął jako inicjator rozwiązań biznesowych podnoszących efektywność i innowacyjność firm, opartych na indywidualnym podejściu do ich strategii. Prowadzi warsztaty rozwoju dla managerów przedsiębiorstw medycznych.
Jest organizatorem konferencji Lean w Medycynie, prelegentem, a także autorem licznych publikacji w tym książki pt. „Lean w medycynie”.
W jego portfolio znaleźć można marki z sektora medycznego, produkcyjnego jak i usługowego takie jak: Medicover sp. z o.o., Medicover Stomatologia sp. z o.o., EMC Instytut Medyczny S.A., Biogen S.A., Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Medyczne Damiana sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu, Szpital Geriatryczny w Katowicach, Scanmed S.A. , Nu-Med. Grupa S.A., Iglotex S.A., Kompania Piwowarska, Inwido Production sp. z.o.o., Europejski Fundusz Leasingowy S.A.,Somfy Sp. z o.o.

dr hab n. med. mgr prawa Tomasz Jurek

prof. Uczelni, specjalista medycyny sądowej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką błędu medycznego i zdarzeń niepożądanych w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Autor ponad 200 publikacji naukowych z zakresu medycyny sądowej i prawa medycznego. Wykładowca akademicki zapraszany w charakterze eksperta na sympozja i konferencje poświęcone jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwu pacjenta.

Jakub Napierała

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz MBA w Szkole Głównej Handlowej, a także University of Minnesota. Oprócz dyplomów akademickich, uzyskał uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz licencję maklera papierów wartościowych. Jest też członkiem prestiżowego, międzynarodowego stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez przeszło 20 lat zajmował się zarządzaniem komórkami ”back i middle office” w mBanku oraz PKO BP, a także zarządzał organizacjami pracującymi na zlecenie instytucji finansowych (usługi księgowe i agent transferowy).
Wyznaje zasadę, że podstawą skutecznego zarządzania jest kultura organizacji oparta na wzajemnym szacunku, zaangażowaniu i nieprzerwanym samodoskonaleniu. Tę ideę skutecznie wciela w życie, czego dowodem jest trwająca już kilka lat współpraca z firmami zaangażowanymi we wdrażanie kultury LEAN oraz transformacje przedsiębiorstw. Obecnie koncentruje się głównie na wsparciu managerów i pracowników firm usługowych oraz produkcyjnych w ciągłym doskonaleniu i zwiększaniu efektywności procesów.
Jak dotąd miał okazję pracować dla takich firm, jak: Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Kompania Piwowarska, FIXiT S.A., Ringier Axel Springer Polska, EMC Instytut Medyczny S.A, Medicover sp. z o.o., Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Medyczne Damiana sp. z o.o. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Medicover Sp. z o.o.

dr hab. n. med., mgr prawa Marta Rorat

dr hab. n. med., mgr prawa Marta Rorat, specjalista chorób zakaźnych, hepatolog, lekarz medycyny podróży Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zakończone obroną pracy doktorskiej z zakresu zdarzeń niepożądanych w diagnostyce i leczeniu chorób zakaźnych. Stopień doktora habilitowanego uzyskała za cykl publikacji poświęconych diagnostyce i leczeniu COVID-19. Aktualnie pracuje w Oddziale I Zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego oraz w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie realizuje szkolenie specjalizacyjne z zakresu reumatologii. Pełni obowiązki Kierownika Zakładu Prawa Medycznego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Uczy studentów prawa medycznego i chorób zakaźnych. Wykładowca na licznych medycznych konferencjach regionalnych i ogólnopolskich. Autorka ponad 100 publikacji naukowych głównie z zakresu chorób zakaźnych, medycyny sądowej i prawa medycznego. Biegły opiniujący z zakresu chorób zakaźnych i hepatologii.
Wykształcenie dodatkowe: ukończone studia na wydziale prawa (kierunek prawo), studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny, studia podyplomowe medycyny bólu.

Anna Brzęska-Mikoda

Członkini zarządu EMC Silesia sp. z o.o., dyrektorka Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach. Projekt realizowany w okresie 01.2018 – 12.2019, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) ma na celu poprawę jakości obsługi pacjenta 60+ oraz udzielanych świadczeń medycznych w 21 placówkach POZ Grupy EMC Szpitale – realizujemy ten cel, wykorzystując narzędzia lean management. W 2022 roku uzyskała certyfikat Lean Healthcare Master.

Lidia Albrechowicz

Manager z doświadczeniem w implementowaniu metodologii lean w medycynie i budowania zespołów w oparciu o kulturę lean.
Zarządzany przez nią szpital, otrzymał nagrodę w konkursie „Sukces Roku”-„ Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital” za transformację lean bloku operacyjnego w Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy dyrektora szpitala a metodologią lean „zaraża” swoich współpracowników.
Legitymuje się 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami medycznymi zarówno ambulatoryjnymi jak i lecznictwa zamkniętego. Od 2005r. związana z grupą EMC Instytut Medyczny. Zarządzała zespołem przychodni Lubmed w Lubinie oraz szpitalem RCZ Sp. z o.o. w Lubinie. Od 2019r. dyrektor szpitala EMC Piaseczno Sp. z o.o.
Jest absolwentką kierunku: filologia polska na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe: rachunkowość i kontrola finansowa na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, D.E.E.S Politiques Publiques en Europe, Universite de Strasbourg, filia Wrocław oraz studia MBA Zarządzanie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Certyfikaty: Ekspert, Lider i Master Lean Healthcare (certyfikat Lean Healthcare Academy),
PRINCE2 Foundation certificate in Project Management (APMG International).

Sylwia Durlej

Jest magistrem pielęgniarstwa, specjalizującym się w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz chirurgicznego, wieloletnim nauczycielem akademickim na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obecnie, od ponad 10 lat pracuje w Grupie EMC pierwotnie na stanowisku Pełnomocnika Zarządu, a obecnie Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Profilaktyki Zakażeń. Od początku pracy w Grupie EMC wspierała procesy jakościowe współpracując z Pełnomocnikiem ds. Jakości Grupy. Od czterech lat uczestniczy w szkoleniach w ramach metodologii Lean w zakresie analizy funkcjonowania i poprawy efektywności usług medycznych w poszczególnych działach sieci szpitali grupy EMC. Od dwóch lat jako certyfikowany Lean Healthcare Master.

Sylwia Gałuszka

Koordynator i wykonawca projektów związanych z normowaniem i optymalizacją procesów. Wdrażanie narzędzi Lean Managemant w zakładach produkcyjnych. Audytowanie i diagnozowanie kluczowych ograniczeń w obszarze produkcji, logistyki wewnątrzzakładowej, medycynie. Szkolenia z zakresu narzędzi Lean Management i normowania czasu pracy z wykorzystaniem metody MTM.

Umiejętności praktyczne: Wykorzystanie zagadnień z zakresu Teorii Ograniczeń w praktyce, Normowanie czasu pracy z wykorzystaniem metody MTM (LOG, USA), Ergonomia czasu pracy z wykorzystaniem narzędzi: OCRA, NIOSH, OWAS, EAWS, AAWS, Umiejętność realizacji projektów Six Sigma, Umiejętność tworzenia standardów pracy zgodnie z metodyką SOP i TWI, Analiza danych na potrzeby realizowanych projektów.

Piotr Flejszar

Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w kierowaniu podległymi obszarami małych i dużych struktur w sektorze przedsiębiorstw oraz służby zdrowia. Trener Sprzedaży, praktyk sztuki komunikacji, która prowadzi zespoły do osiągania sukcesów. Skutecznie łączący sprawdzone techniki zarządzania zasobami ludzkimi z działaniami operacyjnymi i sprzedażowymi w organizacji. Zmotywowany do ciągłego samodoskonalenia i poszerzania wiedzy.

Małgorzata Bacia

Z pasji i wykształcenia filolog i językoznawca, dr nauk humanistycznych UAM w Poznaniu. Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku: Polityka publiczna w Unii Europejskiej, a także na Uniwersytecie SWPS, na kierunku:
Psychologia praktyczna w firmie. Od 2008r. zawodowo związana z zarządzaniem a od 2015 r. z zarządzeniem w ochronie zdrowia.
Obecnie Prezes Zarządu , Dyrektor Szpitala Regionalne Centrum Zdrowia, EMC Szpitale a także Prezes Zarządu Zespołu Przychodni Lubmed.