Opis przedmiotów

Program Studiów Podyplomowych

Master of Lean HealthCare Management 2023 -2025

Studia skierowane są zarówno do osób pracujących w sektorze opieki zdrowotnej, jak i do tych którzy chcą zbudować swoją karierę w tym obszarze. Tym samym studia dedykowane są do wszystkich osób zarządzających obszarem ochrony zdrowia w Polsce, w tym w szczególności: dyrektorów, prezesów, managerów podmiotów medycznych z obszarów medycznych i administracyjnych zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów w obszarze ochrony zdrowia.

Kształceni na studiach podyplomowych prowadzone będzie  zgodnie z programem w osiemnastu modułach. Po kończeniu każdego z modułu uczestnicy wykonają test zaliczeniowy, który pozwoli im potwierdzić uzyskanie wiedzy i umiejętności.

Zajęcia na studiach podyplomowych opierają się na  blokach tematycznych obejmujących poszczególne zagadnienia:

Lean i zarządzanie

 • wprowadzenie do Lean Management
  14h
 • zarządzanie procesami - wprowadzenie
  14h
 • prawo dla managerów w ochronie zdrowia
  12h
 • zarządzanie wizualne
  10h

Procesy

 • warsztaty 6S
  10h
 • problem solving
  14h
 • doskonalenie procesów
  14h
 • zaawansowane mapy procesu, VSM, Flo Chart
  14h
 • narzędzia pomiarowe
  14h
 • standaryzacja procesów
  14h

Lider zespołu

 • aktywny lider
  14h
 • lider efektywnego zespołu
  14h
 • wskaźnik jako narzędzie lidera
  14h
 • narzędzia zarządzania dla lidera
  14h
 • train of the trainer
  14h
 • warsztaty managerskie
  14h
 • komunikacja, wystąpienia publiczne
  10h

Opis przedmiotów

Ten przedmiot wprowadza do podstawowych zasad Lean Management, zrozumienia wartości dla klienta i eliminacji marnotrawstwa. Na tym etapie studenci dowiadują się, jak te zasady mogą być stosowane w opiece zdrowotnej.

Przedmiot ten skupia się na podstawach zarządzania procesami w ramach Lean Management. Nauczy Cię, jak mapować i analizować procesy, by zidentyfikować obszary do poprawy i zwiększenia efektywności.

Tutaj studenci poznają narzędzia i techniki do wizualizacji procesów i postępów, co pomaga w monitorowaniu i komunikacji wyników. Wizualne zarządzanie pomaga w szybkim identyfikowaniu problemów i możliwościach usprawnień.

Kurs ten skupia się na komunikacji w kontekście Lean Management, w tym na efektywnym przekazywaniu informacji i budowaniu dialogu z zespołem. Komunikacja jest kluczowa dla utrzymania ciągłego doskonalenia i zaangażowania personelu.

Przedmiot ten obejmuje kluczowe aspekty prawa związane z zarządzaniem w ochronie zdrowia. Absolwenci zrozumieją, jak prawo wpływa na ich decyzje jako menedżerów w placówkach medycznych.

Na tych warsztatach studenci poznają metodę 6S – strategię poprawy organizacji miejsca pracy. Pozwala to na zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa, co przekłada się na wyższą jakość opieki nad pacjentem.

W ramach tego przedmiotu uczestnicy uczą się technik i narzędzi służących do efektywnego rozwiązywania problemów. Jest to kluczowe dla poprawy procesów i usług w opiece zdrowotnej.

Ten kurs skupia się na budowaniu umiejętności liderowania zespołów i inicjowania zmian. Absolwenci będą potrafili inspirować i motywować swoje zespoły do ciągłego doskonalenia.

Na tym przedmiocie studenci nauczą się, jak wykorzystać wskaźniki do monitorowania i oceny efektywności procesów. Pomoże to w podejmowaniu decyzji i planowaniu usprawnień.

Kurs ten pokrywa zasobnik narzędzi menedżerskich niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołami i procesami. Absolwenci zrozumieją, jak stosować te narzędzia w praktyce, aby poprawić wyniki i zaangażowanie zespołu.

Przedmiot ten koncentruje się na umiejętnościach potrzebnych do prowadzenia efektywnych zespołów, w tym budowania zaufania, komunikacji i zarządzania konfliktami. Absolwenci będą potrafili tworzyć silne, zintegrowane zespoły, które są zaangażowane w ciągłe doskonalenie.

Na tym przedmiocie studenci zgłębią zaawansowane techniki mapowania procesów, w tym Value Stream Mapping (VSM) i Flow. Zrozumieją, jak te narzędzia mogą pomóc w identyfikacji obszarów do poprawy i zaplanowaniu skutecznych zmian.

Ten kurs pokrywa różne narzędzia pomiarowe wykorzystywane w Lean Healthcare Management, takie jak analiza czasu i ruchu, pomiary efektywności i inne. Absolwenci nauczą się, jak wykorzystać te narzędzia do monitorowania i poprawy wydajności.

Przedmiot ten skupia się na technikach doskonalenia procesów, takich jak Kaizen, PDCA i inne. Studenci zrozumieją, jak te techniki mogą być stosowane, aby ciągle poprawiać efektywność i jakość opieki zdrowotnej.

Na tym przedmiocie studenci dowiedzą się, jak standardyzować procesy w celu zwiększenia efektywności i jakości. Absolwenci będą potrafili tworzyć i wprowadzać standardy, które pomogą w utrzymaniu doskonałości operacyjnej.

Te praktyczne warsztaty oferują studentom możliwość zastosowania nauczonych teorii i technik w realnych sytuacjach menedżerskich. Pomogą one w rozwinięciu umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania w opiece zdrowotnej.

Kurs ten pomaga studentom nauczyć się, jak przekazywać swoją wiedzę i umiejętności innym. Absolwenci będą potrafili szkolić innych członków personelu, aby pomóc w rozpowszechnianiu praktyk Lean w ich organizacjach.


Kierunek studiów: Master of Lean Healthcare Management edycja 1

Czas trwania : 3 semestry  Liczba słuchaczy: 30

Zajęcia będą odbywały się w weekendy raz w miesiącu
sobota/niedziela - w planowanych godzinach : 9.00 - 16.00

Planowane terminy spotkań w I semestrze 2023/2024:
 • 21/22 październik 2023r.
 • 18/19 listopad 2023r.
 • 02/03 grudzień 2023r.
 • 16/17 grudzień 2023r.
 • 13/14 styczeń 2024r.
 • 03/04 luty 2024r


 • Wykładowcy:  ( między innymi specjaliści z firmy Lean w medycynie jak również wykładowcy Uniwersytetu Medycznego) zajęcia warsztatowe i ćwiczenia planują prowadzić stacjonarnie.